มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ( เว้นวันหยุดราชการ )


 

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ดังต่อไปนี้

รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาตรี -ปริญญาโท - ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฯ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2557 (ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป)     คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่...

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย
(รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่างๆ และอัตราค่าหอพัก ) คลิกดูรายละเอียด

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาโท หลักสูตรไทย
(รวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่างๆ ) คลิกดูรายละเอียด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่... ศูนย์รับนักศึกษา ชั้นล่าง อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241 e-mail : pr@payap.ac.th

แนะนำหลักสูตรการศึกษา
ปริญญาตรี - โท

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.-กรอ.

หอพักมหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว

บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ

หอพักมหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแก้วนวรัฐ

(คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค)


 แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
  แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

 
ภาษาอังกฤษ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ดุริยางคศาสตร์
คริสต์ศาสนศาสตร์
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
จิตวิทยา
นิเทศศาสตร์
นิติศาสตร์
การบัญชี
การเงินและการธนาคาร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การจัดการ
การจัดการโรงแรม
ระบบสารสนเทศ
เศรษฐศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาลัยนานาชาติ
  บริการที่พัก ระหว่างการสมัครและสอบคัดเลือกสำหรับผู้สมัครสอบฯ และผู้ปกครอง ณ หอพักมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว คลิกดูที่พัก
ห้องพัดลม (พักได้ห้องละ 1 - 4 คน) อัตราค่าบำรุง คนละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาท) ต่อคืน
ห้องปรับอากาศ (พักได้ห้องละ 2 คน) อัตราค่าบำรุง ห้องละ 350.- บาท (สามร้อยห้าสิบบาท) ต่อคืน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและจองห้องพักได้ที่ ..หอพักหญิงอัลฟา โทร.0-5385-0013 ต่อ 4605, 4606, 4608
หอพักชายโอเมกา โทร.0-5385-0096 ต่อ 4610, 4611, 4612