มหาวิทยาลัยพายัพ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป  
 
 
บริการนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ

เขตแม่คาว   
    
หอพักหญิง อัลฟา
    
หอพักชาย โอเมกา
    
บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ
 สำนักทุนการศึกษา
 สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา
     e-registrar (ระบบบริการการศึกษา)
     เกี่ยวกับสำนักทะเบียนฯ

 สำนักพัฒนานักศึกษา
 Boonnak Shop      - จำหน่าย -
    
เครื่องแบบนักศึกษา, วัสดุ+อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ
    
สมุด, หนังสือ, ตำราเรียน  ฯลฯ

 สำนักหอสมุด