ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ  
     
 
 
     
ตรวจสอบผลการคัดเลือก (สำหรับสาขาที่ไม่ต้องสอบ) คลิกที่นี่
  ตรวจสอบผลการคัดเลือก (สำหรับสาขาที่ต้องมีการสอบ) คลิกที่นี่  
     
 
หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ : ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053-851478 ต่อ 240,241