ขั้นตอนการสมัคร : เคยสมัครแล้ว
1. กรอกข้อมูลการสมัคร
2. ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัคร
3. ส่งไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
4. รอการยืนยันการสมัครจากศูนย์รับนักศึกษา
5. ตรวจสอบผลการสมัคร
6. ตรวจสอบผลการคัดเลือก
หมายเหตุ :  
  * กรุณาตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัครและสาขาที่เปิดรับสมัครผ่านออนไลน์  ก่อนทำการสมัคร
* หากท่านไม่ได้ดำเนินการชำระค่าสมัครให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังจากยื่นใบสมัคร
ระบบจะทำการลบข้อมูลการสมัครของท่านอัตโนมัติ
  * บุคคลที่มีความบกพร่องหรือพิการให้ทำการ ดาวน์โหลดใบสมัคร  และยื่นที่ศูนย์รับนักศึกษาด้วยตนเอง
   
ชาวต่างชาติ (Foreigner)
  ชาวต่างชาติที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรไทย  ให้ทำการ ดาวน์โหลดใบสมัคร  และยื่นที่ศูนย์รับนักศึกษาด้วยตนเอง
  Foreigner interested Thai Program, download application form  and contact direct to Admissions Center.
   
   

สอบถามเพิ่มเติม : facebook  สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ  
  ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (50000) โทร. 053-851478 ต่อ 240,241