ขั้นตอนการสมัคร :   เคยสมัครแล้ว
1. กรอกข้อมูลการสมัคร  
2. รอการยืนยันการสมัครจากศูนย์รับนักศึกษา
3. ตรวจสอบผลการสมัคร  
4. ตรวจสอบผลการคัดเลือก  
     
 

   
สอบถามเพิ่มเติม : facebook  สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ  
  ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (50000) โทร. 053-851478 ต่อ 240,241