ประจำภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2561

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ  ระดับประกาศนียบัตร
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 3)     สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
8 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 3)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
3 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 2)     สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
24 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 2)     สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
13 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรคริสต์ศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 2) จากการสอบเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561)     สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
4 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 1)     สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
4 เม.ย.2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรงครั้งที่ 1)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
14 มี.ค.2561


สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 366, 372
แผนกการเงิน (สำนักบริหารการเงิน) อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 291, 292, 293, 297

 

  การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว   แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ