ประจำภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ  ระดับประกาศนียบัตร
วันประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรงครั้งที่ 3)   สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
25 มิ.ย.2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรงครั้งที่ 3)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
19 มิ.ย.2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรงครั้งที่ 2)   สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
24 พ.ค.2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรงครั้งที่ 2)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
16 พ.ค.2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรงครั้งที่ 2)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
07 พ.ค.2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรงครั้งที่ 1)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
29 มี.ค.2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรงครั้งที่ 1)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
15 มี.ค.2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรงครั้งที่ 1)    สำคัญมาก! โปรดอ่าน..ประกาศฯ ให้ครบทุกหน้า
4 มี.ค.2562


สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 366, 372
แผนกการเงิน (สำนักบริหารการเงิน) อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 291, 292, 293, 297

 

  การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว   แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053 851478 - 86   ต่อ 240, 241   สายตรง/Fax : 053 245607
e-mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com