ติดต่อ...ที่พัก ระหว่างการสมัคร และสอบคัดเลือก
  สำหรับผู้สมัครสอบ และผู้ปกครอง

หอพักหญิงอัลฟา
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทร. 053-241255 , 053-851478 , 053-851486  ต่อ 4605 , 4606


หอพักชายโอเมกา
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทร. 053-241255 , 053-851478 , 053-851486  ต่อ 4612 , 4610
อีเมล  dorms.team@gmail.com  เว็บไซต์  http://homes.payap.ac.th/

- ห้องพักพัดลม (ห้องน้ำรวม) อัตราค่าหห้องพัก 150 บาท/คน/คืน
- ห้องพักปรับอากาศ (ห้องน้ำในตัว) อัตราค่าห้องพัก 500 บาท/ห้อง/คืน
   (เตียงเสริม เพิ่ม 100 บาท)

หมายเหตุ: - ไม่มีทีวี, ไม่มีอาหารเช้า
               - ราคาห้องพัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง


* ผู้สนใจกรุณาโทรศัพท์ติดต่อสอบถามหรือจองห้องพักไว้ล่วงหน้า


บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 053 241255 ต่อ 4600
หรือ 053-851377 , 053-851380
แฟกซ์  053-851052
อีเมล  ihouse@payap.ac.th  เว็บไซต์  http://ihouse.payap.ac.th

- ห้อง Standard room (No TV) ราคา 880 บาท/ห้อง/คืน
- ห้อง Triple room (No TV) ราคา 1,260 บาท/ห้อง/คืน
- ห้อง Superior room (Twin bed room + Living room)
         ราคา 1,100 บาท/ห้อง/คืน
- ห้อง Deluxe room (Double bed room + Living room)
         ราคา 1,540 บาท/ห้อง/คืน
- ห้อง Suite (Twin bed room + Double bed room + Living room)
         ราคา 2,420 บาท/ห้อง/คืน

         (เตียงเสริม Extra bed เพิ่ม 220 บาท)

หมายเหตุ: - ราคาห้องพักรวมอาหารเช้า
               - Check in หลังเที่ยง /Check out ก่อนเที่ยง
               - ราคาห้องพัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง


* ผู้สนใจกรุณาโทรศัพท์ติดต่อสอบถามหรือจองห้องพักไว้ล่วงหน้า

  การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว   และเขตแก้วนวรัฐ   คลิกดูแผนที่และเส้นทาง
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว         แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
ศูนย์รับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053 851478 - 86   ต่อ 240, 241   สายตรง/Fax : 053 245607
e-mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com