หลักสูตรไทย
อัตราค่าลงทะเบียนเรียน (โดยประมาณ) ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาตรี    คลิกที่นี่...

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)    คลิกที่นี่...

หลักสูตรนานาชาติ (International College)
Tuition and Fees            คลิกที่นี่ (Click here)...

ติดต่อ (Contact)

สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา
     อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) โทร.053-851478 ต่อ 366, 372
     (Registration and Admission Office   Tel. 053 851478  ext. 366, 372)
แผนกการเงิน (สำนักบริหารการเงิน)
   
อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 292, 293, 297
     (Finance Office  Tel. 053 851478  ext. 292, 293, 297)
สำนักทุนการศึกษา
   
อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร.053-851478 ต่อ 7832, 7833
     (Scholarship Office  Tel. 053 851478  ext. 7832, 7833)


  การเดินทางไมหาวิทยาลัยพายัพ 
เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว         แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

 

ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา
อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053 851478 - 86   ต่อ 240, 241   สายตรง/Fax : 053 245607
e-mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com