แผนที่ / Location Map

  แผนที่การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ
คลิกดูแผนที่และเส้นทาง
  แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
คลิกที่นี่
 แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 241255, 053 851478 - 86
 
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 242484, 053 243969 และ 053 306512 - 3
ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
อาคารปัญญาจารย์  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053 851478 - 86   ต่อ 240, 241   สายตรง/Fax : 053 245607
e-mail : pyu.thaiadmissions@gmail.com