ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2559

สำหรับระดับปริญญาตรี
(หลักสูตรไทย)  แบ่งตามประเภทของทุน ดังต่อไปนี้.-

           1. ทุนผู้มีศักยภาพสูง       คลิกดูรายละเอียดที่นี่...
               ทุนเรียนดีเยี่ยม
               ทุนเรียนดี

           2. ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ                    คลิกดูรายละเอียดที่นี่...

           3. ทุนการศึกษานักศึกษาความสามารถพิเศษ           
คลิกดูรายละเอียดที่นี่...

           4. ทุนโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย     
คลิกดูรายละเอียดที่นี่...

           5. ทุนการศึกษาแก่อนุชน สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 - 19    คลิกดูรายละเอียดที่นี่...

           6. ทุนส่งเสริมการศึกษา           คลิกดูรายละเอียดที่นี่...

           7. ทุนพี่น้องบุนนาค              
คลิกดูรายละเอียดที่นี่...

            8. ทุนนักกีฬา                     
คลิกดูรายละเอียดที่นี่...

            9. ทุน-คณะวิทยาศาสตร์    กรุณาติดต่อที่...ศูนย์รับนักศึกษา ตามเบอร์โทร.ด้านล่าง

            10. ทุน-คณะนิติศาสตร์    กรุณาติดต่อที่...ศูนย์รับนักศึกษา ตามเบอร์โทร.ด้านล่าง

หมายเหตุ

  • นักศึกษาต้องรายงานตัว และชำระเงินทั้งจำนวน เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนข้างต้น
   (สมัครและรายงานตัว ภายในเวลาที่กำหนด)
  • นักศึกษาที่กู้ กยศ.ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม ให้ติดต่อที่...สำนักทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ก่อนรับทุนข้างต้น
  • นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์นี้อีก
  • ทุนการศึกษาทุกประเภท ไม่นับรวมภาคเรียนฤดูร้อน
  • ทุนการศึกษาทุกประเภท ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยพายัพกำหนด
  • ทุนการศึกษาทุกประเภท สิ้นสุดที่ดุลยพินิจของทางมหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้พิจารณา

  การเดินทางไปมหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ คลิกดูแผนที่และเส้นทาง

แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว         แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ