ขั้นตอนการสมัคร :   เคยสมัครแล้ว
1. กรอกข้อมูลการสมัคร  
2. รอการยืนยันการสมัครจากศูนย์รับนักศึกษา
3. ตรวจสอบผลการสมัคร  
4. ตรวจสอบผลการคัดเลือก