ประกาศจากศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
ขณะนี้เราปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 245607