ตรวจสอบผลการสมัครรายบุคคล  
     
เลขที่บัตรประชาชน : แสดงผลการสมัคร  | ยกเลิก
     
  ข้อมูลการสมัครผ่านทางออนไลน์  
ค้นพบข้อมูลของ :  
     
  ผลการสมัครจากศูนย์รับสมัคร  
ค้นพบข้อมูลของ :  
     


  ตรวจสอบผลการสมัครทุกช่องทางการสมัคร  
  กรุณาระบุข้อมูลด้านล่างนี้ให้ครบทุกช่อง
ภาคการศึกษาที่ คลิกเลือก
ช่องทางการสมัคร :  คลิกเลือก  
ระดับการศึกษา : คลิกเลือก
หลักสูตร / สาขาที่สมัคร : คลิกเลือก
  แสดงทุกหลักสูตร / สาขา  
หมายเหตุ : สถานะ = "การสมัครสมบูรณ์แล้ว" เท่านั้นจึงถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร  
     
รายชื่อผู้สมัคร :
ผู้สมัครทั้งสิ้น :     1   ราย  
ที่วันที่ชื่อผู้สมัครสาขาอันดับ 1สาขาอันดับ 2สถานะ
1 28/01/2562ธัญญรัตน์ มูลคำการจัดการ (หลักสูตรปการตลาด (หลักสูตรปกตการสมัครสมบูรณ์แล้ว